[get-weather-slider]

地質調查所擬整併 立委憂恐排擠業務資源

大綱

針對政府組織改造,經濟部地質調查研究所要跟礦業管理,整併為礦業管理與地質調查中心,但由於近年來地震頻繁,尤其是日前的土耳其大地震,更是震驚全球,時代力量立委與學界就指出,台灣身為多地震國家,應重視地質調查與研究,擔心整併會稀釋地調所業務,而且改名也不符合國際主流。

土耳其大地震再次提醒台灣,應特別重視地質調查與研究,立委陳椒華指出,依目前政府組織改造版本中,地調所未來將改稱為,礦業管理與地質調查中心,雖然仍為三級機構,但把礦業管理與地質調查整併,不僅欠缺核心任務目標,地調所業務與資源,恐也有所稀釋排擠,而形同降級。

時代力量立法委員 陳椒華說:「卻是重視礦業管理把它放在前面,然後好像把地調所變成一個小媳婦,把它納進來整併。」

經濟部專門委員 紀佳玲表示:「其實在未來礦業管理跟地質調查中心,其實一樣會持續的進行,並不會有任何地偏廢,對於他們所要執行的業務,我們也一樣覺得是等同的重要。」

經濟部回應,為了落實資源合理運用,及經濟發展的永續政策,透過兩個機關的合作,達到施政加乘效果,強調兩者並重。地質學會表示,全球至少58個國家,都有地質調查所單位,掌管國土地質、資源及自然災害調查,學者建議稱呼要簡單清楚,也比較符合國際專業名稱。

中華民國地質學會理事長 陳文山說:「因為你跟全世界在講的時候,沒有人知道你叫什麼,絕對絕對不要沒有這個名字,不然人家不知道你要做什麼事情。」

對於外界的呼籲,經濟部表示,相關實質的名稱與職掌,未來在立法院審議時再做討論。

整理:施容亘/責任編輯:黃昱憲

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天