[get-weather-slider]

「菸害防制法」修正草案 擬全面禁止電子菸、加味菸

大綱

今天(13)行政院通過多項草案,其中修最大的《菸害防制法》更是引發關注。因為在草案中就直接禁止多年來無法可管的電子煙,未來若有不法行為,最高恐怕會吃上五千萬元的罰鍰。

行政院長蘇貞昌表示:「嚴管電子煙、禁止加味菸,包括提高禁止吸菸年齡到20歲,擴大室內公共場所的禁菸等等,並加重罰則。」

國內菸害防制恐再加嚴!行政院13號拍板「菸害防制法」最新修正草案,其中根據美國吸菸年齡延後,成癮率較小的研究結果,把禁菸年齡提升到20歲。並全面禁止電子煙等類菸品,製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。

國健署長吳昭軍說明:「它不管是含有尼古丁,或沒有尼古丁的,電子或者非電子的組合及其元件,這樣的一個產品,我們定類為類菸品。」

為了避免業者耍花招,吸引兒童跟青少年好奇,草案中也禁止菸品加入具有花香、果香等口味的添加物。 未來大學、幼兒園等場所更不能看到菸品蹤跡,連酒吧、夜店要抽菸,都得跑一趟吸菸室。

國健署長吳昭軍進一步說:「有增訂對於像酒吧、夜店等,他如果設吸菸室以後,他們得可以設吸菸室來做處理。」

目前行政院已將草案送到立法院審查,若未來順利三讀通過,市面若有類菸品流竄,違者都有可能吃上最高五千萬元的高額罰鍰。

責任編輯:張嘉容

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天