[get-weather-slider]

質疑原保地增劃編效率不彰 原民會經費遭凍結

大綱

雖然原民會新年度預算創新高,但今天(29)在審查土地業務預算時,仍感到相當吃緊。因為在原保地增劃編工作,從土地登記人力,到土地測量等工作的經費龐大,導致增劃編的執行率不彰。但立委們仍先凍結100萬元預算,要求原民會提出專案檢討報告,以利後續執行能夠滿足族人權益。

國民黨立法委員 Sufin‧Siluko (廖國棟)說,「我覺得原民會對於我們上次要求,做專管中心的事情到現在為止,還沒有讓我們滿意的答覆,我不知道現在到底,行政院的態度是怎麼樣。」

質疑平地原鄉的原保地增劃編效率不彰,立委廖國棟過去就建議設置「專管中心」,期盼加速原保地劃設。然而專管中心的規劃,及原保地增劃編的成效仍沒有進展,廖國棟在審查原民會預算時,就先砍掉500萬元的土地相關預算。

而這對原民會土管處的衝擊可不小,處長杜張梅莊解釋,專管中心的建置牽涉行政程序問題,將先以加速推動方案來解決現況。

原民會土地管理處長杜張梅莊表示,「我們針對委員希望的那五個鄉鎮,我們另外提了加速推動的計畫,那我們會在人力上在經費上,在測量費上面還有現勘的部分,做一些改進讓它更加速。」

而原民會的正副主委,也將定期每兩個月親自督導各公所增劃編進度,夷將‧拔路兒認為,這將比專管中心的設置還更有效率。

原民會主委 Icyang‧Parod (夷將‧拔路兒)表示,「我們會邀請相關的目的事業機關、跟地方政府跟公所,一起來研商到底這塊土地,為什麼沒有辦法增劃編,我們親自來了解問題,而不是只有公所的說法而已。」

力保土地預算!立委鄭天財提到,比起以往土地經費有減少趨勢,然而執行效率不彰最大的問題,就是出在預算不足,認為相關預算不宜再砍下去。

國民黨立法委員 Sra Kacaw (鄭天財)說,「他不僅僅是因為國產署的人力,沒有適時地提供也包含著複丈分割的經費也不足,所以這不是專管中心成立,可以解決這些問題,而是應該由原民會要投入,編列更多的經費。」

不過鄭天財表示,原民會仍要思考,如何協助現階段土地業務人力及經費的不足,並檢討內部預算分配。而最終委員會決議凍結全目100萬元,待原民會提出專案報告後才能動支。

責任編輯:嘎兆

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天