[get-weather-slider]

業者再提開發申請 潭南部落聯署拒採礦

  • 發布:2023-05-30 19:19
  • 南投信義
  • Hundiv

大綱

《礦業法》修法上周三讀通過,恰好近日有礦業公司向信義鄉公所,申請在潭南部落進行採礦工程,但因為提出的表決方式被部落否決,在開部落會議之前業者又向公所取消,讓部落覺得不被尊重也相當擾民,因此決定照常舉行部落會議,並透過聯署方式,拒絕採礦業者未來所有向部落諮商的行為,也希望相關單位能夠儘速撤銷業者的採礦權,還給部落安寧的生活。

部落族人堅定地舉著手,訴求未來一律拒絕採礦業者來部落申請採礦工程,日前有礦業公司再次向信義鄉公所提出採礦申請,不過要求表決時使用不記名投票遭到部落否決,因此又取消部落諮商會議,族人表示,這不是第一次業者取消開會,認為隨意取消會議除了相當不尊重部落會議制度,也非常擾民,所以透過聯署方式,拒絕採礦業者未來所有向部落諮商的行為。

潭南村長 松照天:「經過我們部落幹部會議之後,我們決定就是不學他的腳步來起舞,決定還是照常開部落會議,主要的目的是表決,要順便聯署。」

潭南部落會議主席 谷仁英:「兩次的取消所以對我們部落會議,非常的不尊重,以後我們不接受他們的再諮商的同意,不管是公所代理或是縣政府我們都不接受他們的諮商。」

部落族人之所以拒絕採礦的意志相當堅定,除了礦區位在部落水源附近可能造成汙染之外,部落也屬土石流警戒區,任何開挖行動都很有可能對部落造成嚴重災情,而這也是近日礦業法修法之後,族人對維護部落權益的首次案例,希望部落的意志能夠更清楚的被看見。

民進黨立法委員 Saidhai Tahovecahe (伍麗華):「我們要要求我們的礦務局一定要做出行政處分,不再有第三次的申請採礦,並且這也是我們《礦業法》,我們修正三讀通過之後,全國第一個案例,我們希望能夠做出全國的典範。」

地球公民基金會議題部主任 黃靖庭:「接下來就是我們的行政單位,包括礦務局林務局和原民會,要依照相關的法規包括《原基法》、《森林法》以及《礦業法》,把這個礦業權做一個妥善地收回處置。」

這次的部落會議也動員了幾乎所有村民前來現場關心,也表示部落對於採礦議題的重視,而經過這次會議之後,部落也期盼不要再有業者前來擾民,讓家園能夠安居並且永續發展。

責任編輯:亞朗

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天