[get-weather-slider]

柏林台灣影展閉幕片 【尋找達魯瑪克】首映會登場

大綱

今年柏林台灣影展閉幕片【尋找達魯瑪克】,10號在台北光點華山舉辦首映會,會場也邀請到達魯瑪克族人到場支持。

台東魯凱族部落達魯瑪克,曾在1969年的一場大火中,失去了許多重要的文物和建築。近年積極傳承文化技藝的族人們,也以傳統農作,小米最為核心祭物,透過祭典,凝聚族人向心力。

而現今的社會型態,早已不像過去,年輕人離開部落、世代文化思維的不同等問題,也成了現今部落,文化傳承所碰到的最大問題。而紀錄片【尋找達魯瑪克】,透過新任的傳統領袖,古昌弘視角,來探究現今社會,文化傳承所面臨的問題。而導演廖士涵說到,自己不像是紀錄者,反而是學習者,從他們身上,看見原住民對於文化傳承的堅持。

導演廖士涵說,「現代社會的忙碌、然後快速、然後各種資訊的接收,我覺得都會滿挑戰傳統,但我覺得他們在擁護傳統的力量上,這個力道上,我覺得他們還是會想盡辦法,希望維持住。」

首映場上,許多達魯瑪克的族人,都身穿族服,出現在會場。而傳統領袖古昌弘說,影片的拍攝,是希望透過達魯瑪克的例子,來鼓勵同樣面臨相同困境的部落。而傳統領袖也說,將工作機會和傳統文化做結合,是現今將年輕人拉回部落的一種方法。

達魯瑪克部落傳統領袖古昌弘表示,「透過文化的傳承跟文化的凝聚,讓我們跟土地的關係能夠傳承下去,不是說我一定要到外面去工作,如果能夠在自己的部落裡面,幫部落的一些所謂的根經濟這一塊,把部落顧好,那外面朋友可以一起來分享,這樣的文化傳統。」

作為本屆柏林台灣影展的閉幕片,導演和部落族人期望,將台灣原住民的多樣面貌,帶上國際舞台,讓世界認識原住民,認識台灣。

責任編輯:嘎兆

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天