[get-weather-slider]

都會區族語傳承遇挑戰 學者提營造友善環境

大綱

政府祭出「國家整體語言發展方案」要來強化國家語言的保存與推廣,居住在都會區的原民人口將近5成,其中原住民族語言的使用和傳承,在原鄉和都會地區也碰上不同程度的困難,對此學者表示在都會區可以透過和學校合作,營造出以文化為主體的友善環境,建立對語言和自身文化的認同。

政府透過「原住民族語人才拔尖計畫」逐步加強「師資培育」的力度,但從原鄉和都會區的人口來看,原民會去年11月公布,居住在都會區的原住民族人口已經超過原住民族總人口數的一半,原住民族人口分布產生流動,也讓語言、文化和身分認同在社會中面臨挑戰。

政大民族學系助理教授 李台元分析:「都會區可能各族的人口分布非常的廣也非常的分散,像以新北市為例來看,大概有15個族分布在新北市很幅員遼闊的各區,他們在族語教學或者是族語的學習的過程當中就會面臨蠻多的挑戰。」

但在都會區面臨族語傳承困境的不單單只有新北市,學者點出主要原因在於都會區,除了過去國家語言政策剝奪學習自身母語的因素外,也缺乏適合使用族語的機會和環境,同時對華語、外語和其他語言產生不同態度,對族語使用也仍存在刻板印象,因此要營造出以文化為主體性的友善環境更顯重要。

台灣阿美族語言永續發展學會理事長 Sifo Lakaw (鍾文觀)表示:「當我們將這種空間當作是一個類似在部落的聚會所的時候,我們其實是散居在都會的任何一個角落,我們只要讓這個空間發揮類似部落聚會所的功能,我們同樣可以在這個空間裡面找到相對其他的環境有更高的族語文化的自尊。」

但回過頭來看,當將族語使用落實並推廣到家庭、學校和社會中又碰上國家訂定的2030年的雙語政策,5年國家語言發展計畫要如何抵抗,未來的資源分配恐怕將受到高度關注。

責任編輯:黃昱憲

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天