[get-weather-slider]

祈雨

泰安公所號召耆老 辦泰雅族祈雨祭解旱象

泰安鄉長帶領各部落頭目及耆老,在洗水坑溪舉辦祈雨祭,首先祭司要先占卜得到祖靈及萬物聖靈的同意後,才能正式進行祈雨祭的祭典儀式,儀式中部落青壯年會在河邊殺豬放血,代表一切不好的事情,都能伴隨河水流走消失,最後頭目們再將染血的河水相互潑灑,祈求天降甘霖。
阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天