[get-weather-slider]

段木香菇

阿里山林下經濟與公部門合作 跨足網路創造豐富收益

林務局嘉義林管處,在阿里山推動林下經濟產業,主打段木香菇、金線蓮、養蜂產業,不僅填補阿里山農忙空窗期,替農民帶來更豐富的經濟效益,加上農民組織合作社與公部門合作,將林下經濟走向精緻化、企業化,銷售管道甚至跨足網路,替阿里山農特產開拓新市場。
阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天