[get-weather-slider]

原聲國際學院畢典 7名畢業生邁向人生新旅程

大綱

去年因為疫情而取消畢典的原聲國際學院,今年終於可以如期舉行畢業典禮,而今年的7位畢業生,都來自不同部落與族群,透過音樂與多元教育課程建立自信心,準備進入人生的下一階段。

原聲國際學院的學生們穿著族服唱著歌,為即將要離開學校的畢業生送上祝福。

畢業生 Salizan Takistahaiian (伍明威) 說:「我們這個學校是實驗教育,跟一般學校最不一樣就是有新增族語課、合唱、原民文化。然後在這裡的好處是,你可以儘可能地發揮自己的專長。」

畢業生 Dahu Islituan (伍約翰) 也說:「我們因為人數很少,大家都是像一家人一樣。然後課程就是我們可以更了解自己的文化,還有別的族群的文化。」

第二屆原聲國際學院有7位畢業生,當中就有6位考上國立大學,由於學生都來自不同部落族群,離鄉背景來到都市就讀,透過音樂跟學科課輔建立自信心。

台灣原聲教育協會理事長馬彼得說:「我一直告訴他們,就是你讀什麼學校不重要,重要的是你怎麼樣走出這個學校。然後你怎麼樣在這個社會裡面來為自己,設立自己的價值。」

原聲國際學院成立四年,成為台灣第一所民間籌辦的原住民族實驗學校,在原住民文化的根基上,用多元教育開啟學生們的國際視野。如今高三同學們帶著全校師生的祝福,邁向下個新的旅程。


責任編輯:鄭群騰

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天