[get-weather-slider]

萬山里

提振萬山里觀光效益 立委率隊會勘整體規劃

立委伍麗華,邀請政務委員張景森、交通部觀光局、高雄市府、茂林區公所等單位,進行龍頭山地景公園整體規劃會勘,族人期望能規劃設立產業中心,並且完善龍頭山地景、萬山岩雕等景點,讓遊客停留。
阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天