[get-weather-slider]

【泰雅族語新聞】 tuqiy usa Smangus musa spngun turuy mzyup|司馬庫斯假日總量管制 直至年底

大綱

隨著疫情舒緩,旅遊人潮湧現,新竹司馬庫斯部落因為聯外道路承載量有限,因此宣布從即日起到12月31日的例假日,將實施道路總量管制,其中一日遊自由行的旅客,每天只限50輛汽車進入,而且入山前得先網路預約、取得通行證,才能進入部落。

tuqiy usa Smangus qaniy lga kya qu klahang nya la,nanu sa ga, Nahuy nqu qalang Thyaqan tuqiy qara qaniy usa squ Smangus, qaniy hiya ga ubuy naqu 竹60線39k, aring sqaniy qu khangan nya. Sincik Keng nqu 交旅處 kmayal mha: Smangus qaniy baqun mwah m’abi ini ga wahan plbit ga,musa mzimal kbhul hi thuyay mwah,ru trang hngaw ryax nyux khangan qu turuy qaniy ga,Takusi hiya ga swalan mzyup hiya ga, zik nqu mpuw sazing spung ryax patun hun qu swalan,ru babaw knryax nqu cyugal spung ryax ga swalan mzyup.ru bzyaq kahul kya hiya ga nanu i maki squ babaw knryax sazing spung ryax, ru babaw nasa lga payat spung ryax pusal hun qu musa swalan.ru yan nqu 中型巴士 qaniy,anau mwah squ te rgyax qaniy ga,swalan ga babaw knryax cyugal spung ryax tehuk squ i cyugal spung ryax pusal hun, bzyaq kahul te rgyax hiya ga, nanu i babaw knryax qutux spung ryax patun hun tehuk squ sazing spung ryax. mwah m’abi sqaniy qu turuy qaniy ga, si ki sinpngan nqu ryax nasa thuyay mzyup,ru maki qu biru nya ru mwah squ qalang.

司馬庫斯道路總量管制實施路段,是從尖石鄉泰崗岔路口,到司馬庫斯部落之間,也就是竹60線39K處開始管制,新竹縣交旅處表示,司馬庫斯部落預定住宿跟露營承載量共500人。例假日一日遊旅客通行總量管制時段:一般汽車可上山時間,是中午12點40分前、下午3點後,可下山時間在下午2點前、4點20分後,至於中型巴士可上山時間為下午3點到3點20分,可下山時間為下午1點40分到2點,入住車輛也必須在管制時間內進出,並憑通行證進入部落。


泰雅族語書寫翻譯:Tasaw Watan / 責任編輯:德蘭亞朗

相關文章

魯凱族

【魯凱族語】ta‘avalra ‘i tatolohae ni|萬山部落勇士祭的由來

文化介紹
傳統祖靈祭是一系列為期四個月的祭典,現今配合族人工作求學濃縮為一天,並特別將「勇士祭(Ta‘avala)」凸顯辦理。
小辭典
 1. ta‘avalra
  勇士成年禮
 2. molapangolai
  祖靈祭
 3. asavasavahe
  男性青年
 4. atamatama
  父字輩的稱呼

歷史上的今天