[get-weather-slider]

耗時3個月親手造舟 阿美復振古獨木舟文化

大綱

為了復振阿美族古獨木舟文化,喚起族人集體歷史記憶,太巴塱部落族人林榮康,特別與一群熱愛阿美族文化的族人共同進行造舟,經過約三個多月的造舟後終於完成,並在上周末特別在花蓮港進行獨木舟試水。

造舟人與族人經過三個多月,用心所造的阿美族古獨木舟,經申請後選在花蓮港進行試水,獨木舟經吊下水後順利的浮在水面上,造舟人林榮康並特別親自坐上獨木舟操舟。

造舟人Karo(林榮康)指出,「測試的時候,發現到前面的吃水線比較深,所以我們前面會磨尖,會磨尖增加它浮力,減少它的面積,這邊處理過還可以多承載一個人。」

復振阿美族古獨木舟文化,主要希望喚起族人集體歷史記憶,並揭開南島民族由台灣擴散的海上玉路、陶路。而這艘獨木舟完全依阿美族傳統工法打造,未使用任何一根鐵釘,並依循祖先的傳統智慧,利用天然樹脂提煉防水漆。

Karo(林榮康)他還說,「根據阿美族口傳的歷史,獨木舟在水面上叫水黽,叫水黽的原因是因為它有這二根大長腳,還有四根短長腳,所以我們祖先把它稱之為水黽,有了水黽之後,我們測試它承載的力量,就可以印證阿美族傳統的獨木舟,它對於這樣子的說法,是不是有它傳統知識的一個根據。」

豐濱鄉前鄉長張進德也表示,「真正下水然後一直順著海邊到屏東去航行,這樣的作法當然我認為是可以,主要帶給有易於我們阿美族的文化,獨木舟的原住民來講,是有盼望,希望他這次航行的時候,能夠順利平安。」

造舟人計畫於本月16日在東海岸北回歸線舉行獨木舟祭文化再現,並下水沿著東部海岸航行至屏東八瑤灣,希望重建環東岸Sanasay禮物交換帶漁團文化結盟活動。

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天