[get-weather-slider]

卑南學研討會彙編專書 建構學術文化智庫

大綱

第六屆「卑南學研討會」16日在台東大學人文學院舉辦,吸引了上百位族人及專家學者參與,要共同建構一套屬於卑南族的學術格式,讓族群文化能永續的傳承下去。

第六屆「卑南學研討會」16日在台東大學人文學院舉行發表會,吸引超過上百位的卑南族人參與,共同建構卑南族文化學術資料庫。

卑南族研發學會理事長 陳美齡:「對於卑南族的文化、傳統的儀式或者是教育,一樣延續這幾個主題,但是今年其實增加了一些有趣的,就是跟當代人的對話。」

理事長表示今年卑南學主題為「找回與實踐」,除了針對十個部落現況、文化復振以及教育專題作討論,卑南族面對現代科技資訊爆炸的年代,該如何體現族群文化價值的議題做深度探討,同時也首次開放與族人共寫,協助部落耆老的傳統知識以文學方式展現。

卑南族研發學會理事長 陳美齡:「我們今年開放跟族人共寫,你是會寫的人,然後你帶著部落的耆老、文化工作者或是你自己的家長,今年就有一組是跟家長一起寫,把自己家族歷史探討出來。」

東大原住民族知識研究中心主任 海樹兒.犮剌拉菲:「一起討論、一起學習,對卑南族文化或是知識的累積是(有)非常很大的幫助,也比較快、比較有效率,再來是因為是經由老、中、青,所以在這裡也可以看到文化的傳承。」

透過學術研討的方式,老、中、青三代共同記錄文學資料,而主辦單位也期待未來有更多族人參與,共同建構一套屬於卑南族的學術格式,讓族群文化能永續的傳承下去。

責任編輯:黃金倪

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天