[get-weather-slider]

加拿大學者訪原民會 了解亞太原民交流現況

大綱

為了了解亞太原住民族之間的交流現況、以及政府與原民和解的經驗,加拿大學者30號是到訪原民會交流分享;同一天紐西蘭的國會議員也來訪,就兩國原民事務等重要工作交換意見,並分享世界原住民族旅遊高峰會舉辦經驗,原民會主委也表示,將借鏡國外經驗,透過旅遊推廣部落文化遊程,分享台灣原住民族的文化魅力。

台灣多元的原民文化,是國際長期關注的焦點,許多友好國家的學者、官員也都紛紛來台交流,就在5月30號這一天,加拿大的學者為了了解亞太原住民族交流現況,到訪原民會。

加拿大亞太基金會資深專案經理Scott Harrison:「我們談論到加拿大在印太策略扮演的角色,透過商業、青年交流、文化等領域,深化台加原住民族的關係。」

西門菲莎大學教授 Michael Hathaway:「紐西蘭毛利族國會議員訪台,還有日本愛努族與台灣的連結,包括紐西蘭、夏威夷等地,這是我們對這個區域感興趣的部分,說明這些重要聯盟的擴及範圍。」

會議期間也分享台加兩國政府與原民和解的進程,然而,當代原民仍有許多挑戰須面對,原民會主委也表示,會持續推動青年交流活動,促進彼此文化議題的經驗分享。

原民會主委 Icyang‧Parod (夷將‧拔路兒):「那除了官方跟一般的交流之外,青年的交流也非常的重要,那我也完全認同這樣的期待。怎麼樣讓全球各國的原住民透過各種議題的交流,讓他們也了解到各國的原住民的現況,這是很重要的一個議題,我們會持續朝這方面來推動。」

另外,紐西蘭國會議員同一天也到訪原民會,就台紐經濟合作協定中的原住民族專章、南島民族論壇、世界原民旅遊高峰會,等重要工作交換意見。

紐西蘭國會行動黨副黨魁 Brooke van Velden:「這場高峰會不只提供機會展現原住民族美麗的文化,同時也讓全球民眾有一個平台,可以看見並了解原民文化。」

明年台灣也將主辦世界原民旅遊高峰會,夷將表示將借鏡過去主辦國的經驗,結合部落歲時祭儀、生態遊程,期盼透過旅遊觀光,分享原住民族文化魅力,更讓台灣獨特的在地文化被世界看見。

責任編輯:陳劭麒

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天