[get-weather-slider]

防治外來物種破壞生態平衡 農委會建立評估機制

大綱

為了避免外來植物,變成入侵種,就必須了解植物生長特性,對各層面的影響,農委會藥毒所建立評估機制,希望保護台灣複雜與多樣的生態環境,維持自然平衡。

國際貿易互動的頻繁,讓許多外來植物,隨著商業行為而傳播或入侵,外來植物落地後的生長,將對台灣農業生產及環境生態,造成程度不同的衝擊,為了減少與避免外來植物成為入侵種,農委會藥毒所透過偵測、評估等機制的建立,維持台灣自然生態平衡。

農委會藥毒所長張瑞璋說:「開發評估這些外來植物的一個技術跟建立一個機制,讓我們對首次輸入的植物,可以確定
它不會變成一個美麗的錯誤。」

藥毒所從植物生長特性,評估它對各層面影響,如果是屬於危害風險高植物,像是布袋蓮、馬櫻丹、銀合歡或小花蔓澤蘭等,將啟動滅除、圍堵與控管復育等措施,也包括進口繁殖用種子的攔截。

助理研究員王智屏說:「就是野化風險擴散風險還有危害影響,以及防治的可行性看這四個來做風險評估,分數越高的話就表示它的入侵風險是越高的。」

在台灣中低海拔田野間,常常可以看見外來植物擴張族群,侵占棲地,讓原生物種走向稀有,嚴重影響森林環境。因此,落實外來植物的風險評估、邊境檢疫,才能保護複雜與多樣的生態結構。

責任編輯:皓宇

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天