[get-weather-slider]

南庄事件先烈遭日人槍殺 相關場域提報登錄文資

大綱

接著我們就來回顧120年前的南庄事件,在現今的萬善爺墓、南江水岸公園,都是當年事件發生的歷史場域。日本人在當時的歸順儀式槍殺30多位參與者,又以泰雅族人犧牲最多。如今120年過去了,族人除了推動紀念活動外,也希望從在地史觀,認識南庄事件及歷史意義。

回顧南庄事件,1902年12月,日本政府當局勸誘起事原住民投降,同月17號當天舉辦歸順式,日阿拐與鹿場泰雅族頭目薛大老等,率眾人前往參加。不過軍警卻在歸順式現場,槍殺薛大老等30多名參與者,所幸日阿拐及時逃離現場,躲過一劫。

賽夏族文史工作者潘秋榮說:「這個儀式發生了非常慘的屠殺事件,屠殺事件大部分的來與會的很多的泰雅族的鄉親,就犧牲在這個歸順式裡面。」

南庄事件薛大老後代戴賢志說:「我那個祖先也是有參與這個,因為他就是泰雅族的頭目,當時被槍殺的那一位。」

文史工作者潘秋榮指出,這些遭槍殺參與者,死後被地方人士收埋於南庄國小,後來又遷到南庄國中,遺骸多為泰雅族人,至於現今的南江水岸公園,據傳為當時歸順式地點,經過改建,不復120年前原有地貌,但這些場域都具有歷史意義與價值。

南庄蓬萊村居民黎振君說:「如果說我們後續,能夠把這個脈絡全部把它呈現出來的話,其實這個南庄是非常具有歷史價值。」

賽夏族文史工作者潘秋榮說:「我們透過很多的分析調查,來把這些事情盡可能地還原。」

2020年開始,族人們就曾發起前往萬善爺墓,進行慰靈活動,苗栗縣政府決定要將萬善爺墓、南江水岸公園,登錄為有形文化資產,後續會由文史工作者等單位,協助查訪、調閱歷史文獻,希望藉由這次有形文化資產界定,推動歷史多元觀點,從族人史觀詮釋,重新認識南庄事件。

整理:施容亘/責任編輯:林芷伃

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天