[get-weather-slider]

「西城行歌」特展 一窺台灣流行音樂演變

大綱

台灣的流行音樂從殖民歌曲、民謠到現在的母語浪潮,不斷地在演進,而為了讓大眾更了解台灣流行音樂的歷史,野火樂集特別舉辦「台灣流聲機:西城行歌特展」,要透過復刻的唱片行,帶領民眾回到音樂與自己連結的起點。

牆上一張張唱片,擺滿了原民歌手的音樂專輯。野火樂集的創辦人熊儒賢表示,當時創辦野火樂集製作的第一張唱片就是胡德夫的「匆匆」,錄製專輯更是回到胡德夫高中就讀的淡江高中進行室外錄音,打破了她在流行音樂製作上的框架。

野火樂集創辦人熊儒賢表示:「所謂的流行音樂就是 pop music,比較難做到的就是它可以把排山倒海,這樣子的土地上的歌聲,踩在這個音樂路上桀驁不馴的人,讓我們回到了所謂他有一個家鄉在部落裡面,但是他唱的是我們大家都聽得懂的歌。」

除了音樂本身,音樂的載體,也是吸引人們關注歌手故事的重要原因。去年幫第二代馬蘭吟唱隊製作專輯”八哥浪”封面設計,並且入圍葛萊美獎的唱片設計師蕭青陽就表示,在創作原民歌手專輯封面時,不能只聽音樂,還得實際到部落走走,才能夠藉由設計,真實傳遞歌手背後細膩豐富的情感。

唱片設計師蕭青陽說明:「所以可以到家家(的家),看到她成長的房間,原來她房間好多東西、好多灰塵,但是我覺得好可愛,那是她跟她姊姊從小生長的地方,郵差送信到她家的時候,拿著麥克風也給她唱一首歌,這個是我住在都市設計師,以前沒有感受到的,所以我也提醒自己要努力到部落,努力去追求所謂的部落的世界音樂。」

音樂可以透過任何的形式,影響一個人的生命。「台灣流聲機:西城行歌特展」也藉由展出兩千多張CD以及50張的巨星原版海報,希望帶領民眾回到自己與音樂連結的起點。

記者 Cemedas Dumalalrath(江子芊)說明:「你家裡還有這種,塵封已久的卡式錄音帶嗎,而你又有多久沒有逛過,已經式微的唱片行,也許在不久的將來,唱片行將會消失,而音樂的載體,從卡帶 CD MP3 串流平台 到NFT,音樂的載體是不斷地改變,但不變的是音樂帶給人的感動。」

責任編輯:芷伃

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天