[get-weather-slider]

巴楠花部落中小學的實驗教育 高師大原民專班學生體驗文化教學

大綱

高師大語言與文化學士原民專班跟台研所學生,今天(11)來到高雄市巴楠花部落中小學,了解現行原住民教育的型態,並進行文化體驗教學。

學生拿刀砍伐木材,親身體驗生火。高師大原民專班師生跟台研所學生,來到巴楠花部落中小學了解現行原住民教育型態,進行文化體驗教學。

高師大原民專班學生甘玉潔、王育安說:「這一所學校的實驗教育,特別貼近最一般的那種自然生活,就是不會太刻意。為了找回文化所以我去做文化,有一種我平日這些就是我的文化,沒有在刻意的那種感覺。」「覺得原住民實驗教育,其實沒有我們想的這麼地順利、那麼簡單可以去完成,才看到真正原住民族實驗教育學校,他們文化是多元的,因為我覺得文化是需要被傳承被看見。」

高師大原專班主任強調,如何把原民元素帶進教育現場,而非停留在教課書上的學習是相當重要。

高師大語言與文化學士原民專班主任劉正元說:「現在因為原住民學生比例越來越高,所以原住民的師資陪育真的比例越來越高,我們現在跟原民會為教育部有在談民族教育這一塊,我想我們會再跟校方再研擬一下,如何再次師資培育這一塊加註更多的原住民教育。」

巴楠花實小教務主任莊宜螢說:「透過校長理念分享,跟我們文化老師、布農文化生活課程上設計跟我們現場老師們的實際操作過程,也可以算是一個經驗交流,希望未來學生在做課程設計、文化跟傳統、多元設計的時候,可以對他們有一些幫助。」

除了參訪實驗教育,他們也參訪大武壠族日光小林社區,認識在地平埔文化的維護跟延續。透過實驗驗教育,認識文化、歷史背景,希望未來找到屬於自己的教育模式,培育原住民族教育人才。

整理:施容亘/責任編輯:德蘭亞朗

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天