[get-weather-slider]

中山捷運站

品牌推廣結合樂舞表演 LiMA原遊會熱鬧登場

布農族歌謠出現在中山捷運站旁的心中山線形公園,為原民會、台北捷運跟台東縣政府舉辦的「LiMA原遊會」揭開序幕,這次主題的LiMA是南島語族的共通詞彙,代表數字五,而原民會透過「LiMA」品牌,推廣原住民族文化及產品,也藉由這次活動增加原民業者的銷售管道。
阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天