[get-weather-slider]

俄烏戰影響 OECD下修今年全球經濟成長預測

大綱

經濟合作暨發展組織(OECD),6月8號到10號在法國巴黎召開部長理事會,而這次俄烏戰爭影響也成為討論焦點,最新發布的經濟展望報告,也因此下修2022年全球經濟成長預測,而受邀透過視訊在會議上發表談話的烏克蘭總統Zelenskyy,除了表示要穩定全球經濟,就必須儘速終止戰爭外,也提醒各國必須重視戰火對土地、對水資源所造成的污染威脅。

金黃色的麥穗搖曳在藍天之下,這是烏克蘭國旗藍黃兩色所傳遞意象,也是烏克蘭農村在這個季節的景象,只是,現在卻有2千2百萬噸的穀糧無法從素有歐洲麵包籃之稱的烏克蘭運送出口。

烏克蘭總統 Volodymyr Zelenskyy表示:「是俄羅斯的艦隊,而不是英國或其他國家,封鎖了烏克蘭的黑海港口,使得世界面臨可怕的糧食危機,這不僅僅是一場物價危機。」

正在法國巴黎召開的經濟合作暨發展組織(OECD)部長理事會所發布的最新經濟展望報告,也因為俄烏戰爭的影響,下修2022年全球經濟成長預測。

OECD祕書長Mathias Cormann說明:「俄羅斯戰爭確實讓全球經濟,付出沈重的代價,全球經濟成長將會遲緩,通貨膨脹將會持續更長的時間,預計2022年全球成長率為3%,比12月的預測下修1.5個百分點,2023年將進一步放慢至2.8%。」

無獨有偶,聯合國全球危機反應小組在6月8號所發布的評估報告,也指出因為Covid-19疫情、氣候變遷,再加上俄烏戰火,來自全球94個國家,共16億人口正面臨食物、能源和金融危機。(建議畫面:World faces living cost crisis amid conflicts in Ukraine: UN report(路透))而透過視訊在OECD會議發表談話的烏克蘭總統Zelenskyy則進一步表示,全球經濟要回穩,戰爭就必須儘早結束。

Volodymyr Zelenskyy解釋:「俄羅斯對我國的戰爭,必須儘速終止,以確保經由黑海的糧食運輸,因為烏克蘭的農產品出口,對全球市場扮演維持穩定的角色。」

此外,Zelenskyy也提出另一項戰爭所造成的隱憂。

Volodymyr Zelenskyy補充:「烏克蘭的頓巴斯,被俄羅斯用無情的砲火摧毀,那裡是世界重要工業區之一,有煤礦、冶金和化工廠,在那裡所有的軍事行動,特別是俄羅斯所使用的武器,都會對大片的土地造成污染,也威脅到地下水和河流,也可能因此造成,亞速海和黑海的污染。」

俄羅斯入侵烏克蘭超過三個月,全球糧食價格飆升、肥料價格翻倍,世界經濟因此動盪之外,砲火也對環境造成嚴重破壞與污染,戰爭的代價,難以估計。

責任編輯:芷伃

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天