[get-weather-slider]

都達賽德克語

賽德克族3語群名稱加註族群 凸顯族群辨識度

過去的九階教材或是16族42語言別名稱中,提到賽德克族語言,只看到德固達雅語、都達語以及德路固語,不像其他族群,語別後面還會加註族群,像是海岸阿美語,還是卓群布農語等等,為了統一書寫及辨識,賽德克族透過共識,也把三個語群後面再加上賽德克語,凸顯三個語群的族群辨識度。
阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天