[get-weather-slider]

啤酒

原民文化為主題 知名啤酒品牌辦創意設計賽

國際知名啤酒品牌為了傳遞原民創新的文化之美,以原民文化作為創意競賽主題,不只要吸引更多年輕學子了解原民文化,更要透過藝術設計讓大眾了解並尊重不同的族群文化,而參賽學生汪牧德,就以泰雅族人在成年時會進行文面的文化做為發想,再加上族語Talakay一詞,有出乎意料優秀的意思,進行創作,獲得了特別獎的殊榮。

國際知名啤酒將部落文化融入瓶身 成為首掛TITIC標誌的企業

國際知名啤酒企業第二年推出全新設計瓶身,將魯凱族、賽夏族、賽德克族與排灣族文化意涵融入其中,並願意「尊重在先」取得原住民族傳統智慧創作權授權,成為台灣當前屈指可數的企業社會責任典範,也讓族人期待能藉由品牌影響力,將部落守護的文化價值傳遞出去。
阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天