[get-weather-slider]

2021人權發展研討會舉辦 邀請各國進行交流

大綱

今天國家人權委員會(23)舉辦「2021人權發展國際研討會」,邀請了9個國家,共11位國家人權機構代表,與國內學者專家和民間團體進行交流。而其中國家人權委員會委員阿美族的鴻義章,也在會議中發表「台灣國家人權機構的建置與發展初探」的研究結果,希望透過跨國的交流,激盪更多觀點。

參照國際上的人權的現況和指標,以及對應之後的行政院國家人權行動計畫,鴻義章提出六項人權議題。過去較少提及的族群平等與發展權,也被特別提出,期望以檢視政策、確保各族群的權利平等和發展等,做為未來量測的項目。

國家人權委員會委員Upay Radiw Kanasaw(鴻義章)說:「國家人權會的職權,它有規範九個職權,我們經比對大概都符合巴黎原則的精神,只有兩項是沒辦法達成,一個就是意見陳述,第二個是國際合奏,主要的原因就是我們不是聯合國的會員國,所以沒辦法達成這個事情,所以基本上都可以符合,也就是說台灣國家人權會符合巴黎原則。」

整理:施容亘/責任編輯:德蘭亞朗

相關文章

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天