[get-weather-slider]

失智者

RUN伴健走活動屏東登場 推廣失智、長照議題

號角聲發起,「RUN伴在屏東」健走活動正式啟動,RUN伴源自日本法人認知症協會所發起的「RUN TOMO」,起心動念想與失智者一起完成一件事,引進台灣後稱為「RUN 伴」,強調「陪伴」對失智者的重要性,也希望藉由健走讓民眾能更加認識失智者及長照議題。
阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天