[get-weather-slider]

合唱比賽

泰雅之聲合唱團為新竹爭光 縣長頒發感謝狀

成立超過十年以上,新竹縣泰雅學堂教育協會,泰雅之聲合唱團,上個月底參加文化部全國社會組合唱比賽,勇奪混聲、樂齡2組金質獎,這是泰雅之聲連續兩年,在這兩項分組中摘金,這次參賽歌曲包括結合口簧琴,及打擊樂器的泰雅族創作合唱曲泰雅之歌,也再次挑戰東南亞歌曲。
阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
  1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
    家有一老 如有一寶
  2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
    家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天