[get-weather-slider]

【太魯閣族語新聞】村落、國小正名「德鹿谷」 喜辦揭牌儀式

大綱

不只守護部落家園環境,落實族群正名,更是凝聚在地認同。南投仁愛鄉德鹿谷村,是仁愛鄉繼都達村之後,第二個響應正名的村落,包含部落的街道名稱也同時正名,此外部落裡的合作國小,同時也順勢正名為「德鹿谷國小」來相互呼應,為了慶祝這樣的歷史時刻,部落與國小今天(3)共同舉辦揭牌儀式,今天(3)原民會主委也親自出席,他強調,原民會相當鼓勵原鄉部落來推動恢復傳統地名,無論是行政資源或是經費,也都會傾全力來協助。

德鹿谷村長卓上龍Seediq說:「當我們一些祖靈回到天國之後,我們當時還叫合作村,我一直覺得我們的祖靈找不到回家的路,這一次終於祂知道,我們的祖靈知道…。」

Bukung alang Truku hini o,gisu saw sbiyax kari siida ni,kacih bi trusuq dowriq.2 hngkawas ka daan na saw ni tbiyax nii,niqan ka hangan ga dha ngalan Truku ka alang hini sayang.ida thuq mhlay alang kana ka utux rudan ni,tduwa plutut ka kngkla kndsan hici uri da.

德鹿谷村長致詞時一度語帶哽咽,經過2年多大家的一起努力,終於將合作村正名為德鹿谷村,不僅讓祖靈找回自己的部落,在文化上對後代也深具影響。

德鹿谷村長卓上龍 Seediq接著說:「那不僅是祖靈讓祂們能夠找到回家的路,其實更大的誘因,就是讓我們的文化能夠正常的傳述。」

Nsgan 仁愛Nan-tu hini sayang ,lalang Truku o ,wada mhdug ka phyugan hangan da ha.11 idas ni 3 jiyax o,kana alang Sadu uri o ,tgpxal ana quri ptasan 合作 o,Gisu ngalan hangan Truku uri da.Balay bi gisu mangal saw nii hangan hnici rdrudan Truku ka alang nii.

南投仁愛鄉德鹿谷村正名成功,11月3日舉辦揭牌儀式,此外部落裡各戶的門牌,一併改成傳統地名「莎都部落」也是首見,就連部落裡的合作國小,也在這次順勢正名為德鹿谷國小,可說是正名的相當徹底。

德鹿谷國小校長高天龍 Atayal說:「能夠恢復成我們的傳統名字,我覺得這件事情是非常有意義的事,因為畢竟這是自我認同跟自我實現最佳的證明,那孩子他可以從小開始就能夠認同自己,認同自己的部落、認同自己的學校。」

Gisu rmngaw kari ka Icyang Parod hini sayang uri ha,Nigan paru balay saw ni brihan ka endaan ta saw ni phiyu hangan ksun,Kklawa seejiq tnpus klwaan hini sayang o,gisu pgkla balay,kana ida seejiq tnpusu hini sayang o ,edwayi ta phiyu kana ka hangan ta dxgal ni hangan ta alang.

此次揭牌儀式,原民會夷將Icyang主委也特別出席活動,共同慶祝這具有意義的歷史時刻,他也表示,原民會鼓勵其它原鄉部落,能來推動恢復傳統地名的正名運動。

原民會主委Icyang‧Parod Amis表示:「所以我們是鼓勵,不是只有仁愛鄉,我們全國有很多的傳統部落,很多的村名都可以來正名,如果他們願意,而且鄉民也達成共識的話,我們原民會會全力協助,很多需要費用做很多資料的更新,我們原民會都會全力來促成。」

Sapah qpahan patas sapah nsgan 仁愛 hini sayang ,paah 10 idas siida de o,kana sngayan tg6 jiyax ni jiyax sngayan siida de o,Tduwa ka miyah quri saw priyux kana patas pgkla hnigan uri ni patas sapah uri ga,mkal 6 ka alang wada mhdu kana priyux ka hanagn dha sayang hini ga,Kana saw alang seejiq tnpusu,Tai saw niqan lnglungan dha,phiyu nanak saw nii hangan hnici drudan kana ka alang uri.

除了揭牌儀式外,仁愛鄉戶政事務所從10月起,犧牲每個星期六的假日,親自來到部落辦理身分證及戶口名簿的變更,目前進度達到6成部落族人已完成資料變更,讓部落族人能無縫地完成這項正名運動,增加部落族人支持村落正名的意願。

太魯閣族語翻譯:Miming Karaw整理:施容亘/責任編輯:張嘉容

相關文章

魯凱族

【魯凱族語】ta’avalra ’i tatolohae ni|萬山部落勇士祭的由來

文化介紹
小辭典
  1. ta’avalra ’i tatolohae ni
    萬山部落勇士祭的由來

歷史上的今天