[get-weather-slider]

【泰雅族語新聞】修繕哈凱、高崗永久屋 原民會啟動專案補助

大綱

桃園市復興區三光里的哈凱及高崗部落,兩處永久屋,不到十年的時間,部分住戶牆壁出現壁癌,甚至嚴重漏水。但他們卻因產權問題,無法向原民會申請修繕補助。而好消息是,原民會在6月已同意,針對這兩處永久屋開專案,期盼保障族人的居住品質。

嚴重壁癌,影響居民生活品質,但想申請原民會修繕補助卻沒門,因為這一整排永久屋產權,屬於桃園市政府。經過各方積極爭取,以及政府協調下,原民會決議替復興區高崗及哈凱部落兩處永久屋,依法另開修繕補助專案。
kbka’ kwara qnliang ngasal ru ini balay blaq qnxan nha, aki nha psinsye Yanminkay qu kmraw ga ini baqiy uzi, hamswa ngasal qani ga kyenli nqu Touyan Sehu kwara, cingay pinpkan nha zyaw qani ru nyux kragun Sehu, Yanminkay qani ga nyux nya kragul Pyasan sazing nqu qalang qani, mosa skhal te gaga, aki nha sbagul qu knraw qani,

原民會公共建設處長劉維哲gji :「我們就在6/28同意用專案的方式來做處理,那目前桃園市政府正在調查住戶的修繕需求由它來統一發包施作。」

現在只等資料調查完並報請原民會後,預計年底前專案就能上路。而族人也同步進行土地建物所有權狀的申請,讓這個家住得更安心。
suqun nha pbiru lga, stwon nha Yanminkay, p’aki zik kawas qani lga musa baqun smi Ang qani, qalang nqu tayal qani uzi ga, musa nha skhul rhiyal qani p’agal qu biru rhiyal qani, mosa qenah kinblaq kwara ngasal.

復興區哈凱部落居民張志堅說:「目前因為我們也都在申請中好像今年可以拿到,因為我們已經辦了4年還是5年了應該今年最快可以拿到。」

族人苦盼多時,終於在今年看見居住正義的曙光。不過族人也提到,除了房屋修繕問題,周遭排水系統等環境,也讓居民困擾,期盼政府單位能有整體性的整頓方案,讓政策美意錦上添花。
bsyiq minnaga’ qalang tayal ga nyux ktan te kawas qani, aw ga maki qalang tayal uzi mha, ngasal sbahul qu zzyaw qani ga, kwara mhbil qu qsya qani ga, mxan balay tunux mha, qeri Sehu qani skangi nha qutux kinqbaqan krmaw, mosa qenah blaq knraw nha.

責任編輯:皓宇

相關文章

魯凱族

【魯凱族語】ta’avalra ’i tatolohae ni|萬山部落勇士祭的由來

文化介紹
小辭典
  1. ta’avalra ’i tatolohae ni
    萬山部落勇士祭的由來

歷史上的今天