[get-weather-slider]

【阿美族語新聞】烏槓部落聚會所上梁儀式 工程估9月能完工

大綱

長達40多年沒有正式聚會所的烏槓部落,去年終於動工建造,而6月21日也舉行上梁儀式daong/pafalat,預計9月就會完工,讓部落居民擁有舉行祭典跟設立文健站的多功能場域。

在眾人的見證下,烏槓部落聚會所進行上梁儀式,族人也期待工程如期順利完工。
Mahacecay ko salikaka itini a minengneng tora pipafalat/padaong na itini Ukangay a niyaro’ tora taloan sefi tora hecek, nanay masarocod ko tayal saan ko faloco’ nangra.

烏槓部落居民 Acin Namoh (陳文福):「聚會所還沒有完成,文健站就還沒有辦法進駐,差不多完成之後年輕人就會回來,以後就可以在這邊辦祭典。」

公所表示,由於前年廠商違約導致工期延誤將近一年,所幸在經費保留並重新發包後,終於在去年8月動工而且進度穩定。而聚會所設立其實已長達40年,如今上梁儀式完成,鄉長在致詞中懷念逝世的老頭目楊賢智時,也不禁哽咽。
O sowal no 公所, i ‘ayaw ona citodongay miefaw toni a kosi i, ca katatodong ko katatelek nangra sa matayo to cecay a mihecaan, ikor liyawen ho nangra ko mamiefaw a kosi, iraay ho ma’osaw kora yosowan, malaheci inacila mihecaan tona falo a foladan a miteka tora tayal. Ano sowalen ko sefi o taloan no niyaro’ maalaay to ko sepat-polo’ a mihecaan, anini malaheci a mipafalat/padaong a mipahecek i, ira to ko piratoh no siyangcang itini miilol to i ‘ayaway a kakitaan ci 楊賢智, itini a talalosa’ a pakimad.

瑞穗鄉長陳進光:「我們的楊賢智前頭目,因為身體很不適,經過家裡還有醫療單位的全心救助,但是仍然沒有辦法讓他看到這樣的成就,心裡非常遺憾,我相信每一個族人都對楊頭目的犧牲奉獻,抱持著一個感恩的心情。

原民會副主委 Qucung Qalavangan (谷縱‧喀勒芳安):「整個工程進度已經到達53%,期待可以在9月如期完工。」

花蓮縣府表示,縣內目前透過花東基金興建的28座聚會所,已有10處完工、10處施工中,其餘8座也已在準備程序,而族人也期待耗資2069萬元的聚會所,9月可如期如質完工,提供部落祭典進行,跟文健站營運的多功能場域。
O sowal no i Kalingkoay a sifo i, ano sowalen itini i Kalingko i 花東基金興建 i, maala ko tosa-polo’ ira ko falo ko papatirengen a sefi a taloan, o maherekay to ira ko mamoetep, anini o misanga’ay ho ira mamoetep, o ‘osaw tona falo i, o mamikilim to mamiefaw a kosi anini. Ano sa’osien ira tosa-patek enem polo’ ira ko siwa naofadan ko sapisanga’ tona sefi i, nanay itini i siwa a foladan a madoedo kona tayal a fangcal kona sanga’an ona patirengan, a ira to ko kasa’opoan no salikaka a palowad to maan, ano ilisin to ano pakayniay to i 文建站 no mato’asay i, a ira to ko kasa’opoan no i niyaro’ay a salikaka.

責任編輯:德蘭亞朗

相關文章

魯凱族

【魯凱族語】ta’avalra ’i tatolohae ni|萬山部落勇士祭的由來

文化介紹
小辭典
  1. ta’avalra ’i tatolohae ni
    萬山部落勇士祭的由來

歷史上的今天