[get-weather-slider]

【阿美族語新聞】阿美族8旬耆老修復石杵 大秀藤環編織技法

大綱

台東縣長濱鄉大俱來部落,有一位84歲的耆老,具有製作藤編、織網的手工技能,近來特別有人請他修復石杵,保存部落舊文物。

石杵一般是由兩節石柱所做成,必須套接後才能使用,所以中間套上竹子,然後編上藤環固定,長輩表示,藤環編織分別有所謂的一壓跟二壓編法。
Oya no to’as a sanga’am a ‘asolo no mita misaPangcahay i, o tosaay a fokeloh a tolosan, i sasifo ningra ira ko ‘a’ol a miatem ta sanga’en to no ‘oway a mikedec, o sowal no mato’asay, to pitorik ningra tora otal i, ira kora cecayay ona tosaay piatem a mitorik.

部落裡留下來的石杵,長輩表示,一般是過去長輩們為了養家,特別到近台東市的卑南溪從事河堤工作時,在河床發現長形石塊就撿拾,利用下班休息時間在工寮鑿製而成。近來就有部落居民,特別請一位Faki幫忙,修復長輩遺留的石杵來保存。
Anini ona ma’araway ho mo mita i niyaro’ a ‘asolo i, o sowal sa no mato’asay, itiya:ho o ‘orip nangra i, itini to saka’orip no loma’ay no kasaparod. Sa padeteng saan tayni itini i Posong tona 卑南溪 a mikilim tora tayal, ona miatolay i salawacan no ‘alo, sa oni a makera nangra kora masatalayay a fokeloh. Ano pasera’ iho i, sa lafilaif han ningra tadamitahidang tora faki, neng han katelang to koya ‘ayaway nangra ‘asolo, liyawen a misafaeloh saan cangra a mina’ang a ma’imer kiya losid.

大俱來部落耆老 Dawic (黃福春):「晚上休息時,他們加工鑿成圓柱,做成圓柱如果石頭還很粗,就繼續鑿小的一點,覺得剛剛好了,再鑿套竹子的位置,他們會弄得剛剛好,握柄跟杵頭的,當他們要返鄉時,就從工地帶回家。」

現年84歲的Dawic黃福春 Faki,年輕時曾經從事漁工,留在部落後就長期務農,藤編技藝是透過觀察長輩跟自學精進,編網的技藝也非常厲害。
Mata’elifay to ko 84 mihecaan ni faki Dawic, kapah iho mifotingay, naminokay ti i loma’ saan malingad, nano kaemang i, maolah cingra sa’enger saan minengneng to tayal nora mato’asay. Sa anini mafana’ to cingra tonian tayal, mangalef ko fenek ningra a miopir ro safang.

大俱來部落耆老 Dawic(黃福春):「我並不是很會做藤環,我哥哥非常會做藤環,非常會做魚簍、籃子等,我都會在旁邊觀察,你仔細地看,所以我才會做。」

大俱來社區發展協會執行長 Sayan(黃素美):「阿公其實現在在文健站,他其實有教長者要怎麼做,其實很多(長者)都做不出來,學不太會,他是我們社區的一個寶貝,所以他的手工藝方面,是做得非常精緻,他自己本身會要求得非常完美。」

隨著長者一一凋零,部落傳統工藝文化智慧也隨之流失,族人非常期望長者的智慧能夠傳承,也期待後輩部落青年能夠學習。
Nengneng han anini alamiliyaliyas a minokay to ko mato’asay, oni sa nano to’as a tayal a fenek no mato’asay a paci’ci’ itini i niyaro’ a malasawad, ira to anini pisafaloco’ no i niyaro’ay a salikaka, nana kita o rarem a pakadodo kita to nano to’as a tayal.

責任編輯:德蘭亞朗

相關文章

魯凱族

【魯凱族語】ta’avalra ’i tatolohae ni|萬山部落勇士祭的由來

文化介紹
小辭典
  1. ta’avalra ’i tatolohae ni
    萬山部落勇士祭的由來

歷史上的今天