[get-weather-slider]

【噶瑪蘭族語新聞】花蓮吉寶竿文化聚會所 進度超前最快3月可完工

大綱

位在花蓮市中原國小的吉寶竿部落文化聚會所,110年9月動工,目前進度超前,也是花蓮縣境內第一座位在校園內的聚會所,若不受天氣影響且施工順利,最快可在3月完工。

聚會所是許多部落族人傳承文化的重要空間,在110年9月動工的吉寶竿部落聚會所,目前施工進度快,已經超過8成以上,花蓮市長魏嘉賢1月13日偕同建設課長,前往吉寶竿部落文化聚會所工地關切施工現況。(qaizuanan na Raqit pasaya tu wawaway qalisimpu siwRatan, ta 110 tasaw 9 bulan siangatu ti paqiRi tu siwRata na cipawkan, setangi nisangi na, qalepun pa ti, Raya na kalingki ti 魏嘉賢 ta 1bulan 13 deddan masulun tu situngus paqiRi kumuing, pasa cipawkan ta siRatan temita tu naquni ti nisangi na.)

花蓮市長 魏嘉賢:「今天來看的是吉寶竿的部落聚會所,其實這個部落聚會所是我們花蓮縣,在花蓮市裡面第一個跟我們學校,來做相關結合的一個部落聚會所。新的一個部落聚會所,除了外觀可以跟學校的,一個建築物來做融合之外,更有部落的意象跟特色。」

中原國小校長干仁賢:「這個部落聚會所其實平常就可以做為我們孩子的風雨球場,另外基於學校社區化

我們在部落平常來使用,做為他們的活動一個場所,我們也可以讓孩子,在這個地方可以學習到,部落的一些文化,我們非常認同這個理念。」

吉寶竿部落聚會所將是花蓮第一座位在校園內的聚會所,旁邊還設計一座清水模的儲藏室,設計部分也融入部落色彩跟不規則造型,未來還會施做球場壓克力地面跟畫線,若不受天候影響且施工順利,最快可在3月完工。(siwRatan na cipawkan saqayaw ay ta taqsian paqiRi, ta kinil na yau pama qizuan sepez tu Ribang, tapunan na tu tamak na damu tenulis semangi, qusazui sangian na pa qaya tu suka unduba ta melanayan temulis, azu nengi deddan siaqlepun ti, saqasiR na ta 3 bulan qalepun ti.)

花蓮市公所建設課長徐國城:「當初我們在設計的評選,當初就提出了一個非常特殊的構想,並不是像一般傳統的部落聚會所,是像一個鐵皮的工廠,它是採用一個不規則的造型,融入了當地部落的一個色彩,以及它的意象來做一個概念。」

花蓮市公所表示,完工後的部落聚會所將提供在地族人跟周遭居民舉辦祭儀、文化傳承活動,不但符合族人期盼,也能夠是孩子們的風雨球場。(sanuna na yukuba na kalingku, mulepun ti siwRatan na damu qanengi ti paqayau ta kinil ay Raqit, pasaya tu wawaway na, medaqid tu qangidan na Raqit, mai pa Rayuzan sunis pamali.)

責任編輯:德蘭亞朗

相關文章

魯凱族

【魯凱族語】ta’avalra ’i tatolohae ni|萬山部落勇士祭的由來

文化介紹
小辭典
  1. ta’avalra ’i tatolohae ni
    萬山部落勇士祭的由來

歷史上的今天