[get-weather-slider]

【泰雅族語新聞】復興三光跨河大橋通車 行更便利促產發

大綱

拚觀光,就需要地方建設來因應。為了’強化原住民族地區基礎建設,今天(20)在桃園復興區三光里舉辦,”三光跨河大橋”通車典禮,而這座橋也縮短部落往返、就學和就醫的路程,更有災害替代動線的功能,同時復興區長更表示,希望可以進一步串連地方觀光景區。

tehoq kayal nqu sbehuy , nyux maki te qalang tayal qani ga, mutu sluhiy tuqiy ini ga mskyut tuqiy, nanu yasa nyux nha aki skblaq wahan tuqiy nqu yencyuminzok 12byacing 20 ryax naki te To’ying Pyasan Gogan nyux nha sqqas Gogan mqara hongu’ qani ga qutux ginhoyan.

每到風災期間,為在山區的原鄉區域,時常遇到坍方落石,或是對外道路中斷,因此為了強化原住民族地區的基礎建設,12月20日在桃園復興區三光里,舉行「三光跨河大橋」通車典禮。

桃園復興區長游正英表示:「我想這是非常好的景點,我將來想說在這邊做高空彈跳,來爭取一些遊客到這邊來消費。然後我們這個後山有一個叫復華部落,那邊有一個叫幽靈瀑布,我現在已經在規劃準備要做好步道,大概將近要花1千多萬,然後接著一直到爺亨。」

knraw Yenminkay qu Ken Si Sehu’ kbalay Gogan mqara hongu’, Yenminkay mrhuw Icyang parod kmal: magal kawas qani ga yenminkay sinpiyang cingay pila’ knraw nya hongu’, mhuway balay To’ying Sehu’ nyux nha ssyen inlungan qalang tayal.

而由原民會補助桃園市政府建設三光跨河大橋,原民會主委夷將·拔路兒表示,這是原民會近5年來金額最大的橋梁之一,更感感謝桃園市政府重視「原鄉交通正義」。

原民會主委Icyang·Parod(夷將·拔路兒)說:「我們跟桃園市政府,將近1億6千萬的費用裡面,我們中央是負責6成,地方政府、桃園市政府是4成,很少有這樣的補助地方願意配合到4成,通常大概到1到2成而已。但是因為鄭市長他一向都關心原住民的建設,所以他願意多出一點經費,讓我們少一點負擔。」

Cicyo nqu Pyasan kmal, hongu’ nqu Gogan qani ga, nyux skblaq ‘san tuqiy nqu qalang tayal, qani uziy ga nyux kmraw kwara ini pintnaq llamu nqu yaba qnxan tayal kya, mha yaqih tuqiy ga maki qutux wahan tuqiy uziy.

復興區長也表示,這條三光跨河大橋,不僅強化原住民族地區的基礎建設,更促進原鄉特色文化和產業的發展,也具有災害替代動線的功能。

整理:陳劭麒/責任編輯:德蘭亞朗

相關文章

魯凱族

【魯凱族語】ta’avalra ’i tatolohae ni|萬山部落勇士祭的由來

文化介紹
小辭典
  1. ta’avalra ’i tatolohae ni
    萬山部落勇士祭的由來

歷史上的今天