[get-weather-slider]

第150集|跟著祖先的腳步

 • 2021-11-18
 • 第150集

【原觀點-部落進行式】第150集|跟著祖先的腳步

原住民族的樂舞從生活而來,為了傳承文化,中生代泰雅族青年郭志翔Bawhin和劉文凱Yabu分別創立了「傳源文化藝術團」及「喜裂克文化藝術團」。兩位團長如何跟著祖先的腳步,再現泰雅古老瑰麗的文化。

主持人

 • Pisuy Masaw(泰雅)

來賓

 • 傳源文化藝術團 團長 郭志翔Bawhin Suyung (泰雅)
 • 喜裂克文化藝術團 團長 劉文凱Yabu Yawi(泰雅)

製作人

 • Pisuy Masaw(泰雅)

採訪企劃

 • 林佳慧 Iwan Nawi (賽德克)
 • 執行製作:温庭萱 Rowbaw Seyhu (賽德克)

其他集數

阿美族

【阿美族語】O pacedi to faloco' no mato'asay tadakalimelaan kamo|「家有老如有寶」 部落耆老即生活文化導師

文化介紹
小辭典
 1. Ira ko mato'asay i loma' i ta:dakalimelaan
  家有一老 如有一寶
 2. Ta:dakalimelaan ira ko mato'asay i loma'
  家裡有長輩 值得珍惜的

歷史上的今天