[get-weather-slider]

【泰雅族語新聞】看診免舟車勞頓 烏來口腔醫療站揭牌啟用

大綱

為了解決族人下山看診舟車勞頓問題,新北市烏來區口腔醫療站正式成立啟用,讓當地族人就近能享醫療服務,並且降低族人口腔問題比例。

口腔醫療站正式揭牌啟用,為了照護原鄉地區口腔健康,新北市府與民間單位協力建置烏來區口腔醫療站,透過先進的醫療設備以及專業牙醫師的服務,希望能夠成為原鄉口腔照護的學習典範。
pkita nbu nqwaq nyux psrxun la, aki mlahang qalang tayal nqu nqwaq na tayal, giqas Mnka Si Sexu ka Minsyuw lahuy msqun rmuruw klayun maki qalang Tranan qutux pkita nqwaq, spuwah squ giqas kikay ru lhani pkita g’nux nqu sinsiy,aki musa galgan puquh nqu qalang tayal.

新北市長侯友宜:「在我們烏來地區,有最先進的口腔醫療站裡面有,3D斷層攝影掃描,也有最先進的醫療治療服務配備,所以用最先進的配備找到,最好的牙醫師來為我們偏鄉服務。」

過去烏來區僅有衛生所有牙醫門診,而且只有一位牙醫,族人下山看診舟車勞頓,長期時常忽視牙齒保健的情況下,讓蛀牙率等口腔問題層出不窮,而藉由口腔醫療站的建立,不僅鄰近族人生活圈,也相信將來能降低原鄉口腔問題比例。
kwayal qalang Tranan ga, nanak Esesyo maki pkita g’nux, ana ga,nanak maki qutux pkita g’nux nqu sinsiy, tayal musa hugal pkita nbu ga,hriq balay Gikang nha, bsyaq lga,ini nha ktay innbu nha uziy la, pzyux tayal nyux mqabux g’nux,nanu spuwah squ Byoing qani ga,ksobih mcyosa ru musa aki shwaiy mnbu na tayal uziy.

烏來區長周守信:「其實這個業務是3月1號,就已經開始在接受民眾的,預約來治療他們的牙齒口腔,就是目前的利用度是很高,1天平均看診10個人。」

烏來區公所表示,目前口腔醫療站採用預約制,統計到4月底已服務136位當地族人,而醫療站提供一般口腔醫療、口腔癌篩檢及衛教講座等服務,期盼透過政府及民間團體身體力行投身公益,期待未來更多原鄉族人的口腔保健,有更全方位的醫療照護。
kmayal Gosyo Tranan mha misuw qani ga,spuwah lama lmun pbiru,plgan kwara qu wal pkita nbu tayal ga,kbhul tzyul cizyu hi nwahan pkita la,nanu Byoing qani ga,spraw pkita nqwaq ru Kensa Gang nqwaq ini ga,kbalay pqbaqun kwara qu ini ptnaq qu pcyogun nya,san sqani ga,aki skahul squ Sexu ru Minsyuw lahuy msqun mtzyuaw ga,musa maki kinblaq kinlahang nya ru musa tehul kwara qu kita nbu qani.

責任編輯:德蘭亞朗

相關文章

魯凱族

【魯凱族語】ta’avalra ’i tatolohae ni|萬山部落勇士祭的由來

文化介紹
小辭典
  1. ta’avalra ’i tatolohae ni
    萬山部落勇士祭的由來

歷史上的今天