[get-weather-slider]

【阿美族語新聞】新北辦研習活動 都會區傳承阿美文化

大綱

從原鄉來到都會區,新北市阿美族文化研習活動12月19日是舉辦了成果展,像是活動期間搭建的傳統建築,以及傳統料理都一一呈現,也讓到場的原民會主委夷將‧拔路兒相當感動,看見文化在都會區中被傳承下去。

O pikerid o pasifana’ no mato’asay to kaemangay, samanen a mitepik kora safang a fangcal ko celak nora tafokod.

長輩指引孩子抓住漁網的正確位置,準備好後用力一撒。

I 坪林區 no 新北市 masa’opo ko salikaka, ira ko pikerid no mato’asay a pasifana’ to rarem, nano to’as a rayray ano itinitini kita i tokay mato’as i, caay kafokil kita to nano to’as a serangawan.

這裡是新北市坪林區,一場阿美族文化研習活動正在進行,因為有一群人希望傳統文化,能在這座城市繼續傳承。

活動學員林嘉震表示:「我對撒網的抓法有興趣,因為之前我父親也是抓魚的每一代都該學,我父親也是繼承我爺爺抓法,所以多少學一些然後再傳給小孩。」

活動學員Kacaw(林睿騰)表示:「因為現在年輕人都不知道以前老人家是怎麼捕魚的,所以這個撒網是我最有心得的。」

Caay kaedeng aca minanam to pitafokod, ira iho ko pipatireng to loma’, samanen a misasiraw, masamaan kono mato’asay a pisafel a mitangtang to sinafel, saheto o lonokan no tireng konini a tayal. O nian ko safaloco’an no citodongay a mikerid to rarem na itiniay i tokay a mato’as a salikaka, pakayniay toni nano to’as a rayray no mita, nanay paini to itiniay i 新北市 matenesay to ko to’as a ka’emangay, a iraho ko kadadoedo nangra itini madadocodocos tono kasaselal a tayal, ato tadamaanay a serangawan no mita masaPangcahay.

除了撒網,包括搭建竹屋、醃漬、石頭火鍋等傳統食材料理,都要自己來。主辦單位希望增加都會年輕人,接觸傳統文化的機會,也透過落實新北市年齡階層制度,將傳統文化延續下去。

新北市原民文化產業推廣協會總幹事Looh(張捷書)表示:「我們透過這樣子的訓練能夠邀請新北市各地區的領袖還有學員能夠回到我們都會各個協會,去實行各部落裡面做一個傳承當種子教師。」

新北市議員Nikar Falong(宋雨蓁):「我們辦這個活動跟別人比起來比較辛苦,因為我們要動手去學、要動手去做,所以我們要很早起床。」

原民會主委Icyang‧Parod(夷將‧拔路兒):「所以我希望明年這個時候,我們原民會希望新北市原民局也出一些資金,來一起合作好不好。」

O safaloco’an no salikaka a palowad a parayray i rarem toni a tayal, na tayniay a mikapot o kakeridan no mita ci Iciyang.Parod i, tada mahe:mek itini a minengneng. Nanay ikor a ira ko pipadang no kafafaw to piparayray no kasafinacadan to tadamaanay a serangawan no mita, sa ira ko pihai ningra a mahacecay to kasaetal a fafaw itini a mipadang to matiniay a tayal. Ci Ohay ko mikawicay to sowal

一群人的堅持,也讓特地到場的原民會主委夷將‧拔路兒相當感動,表示國家應投入資源來支持文化傳承的事宜,也承諾未來會與地方原民局大力協助。

整理:陳雅丹責任編輯:德蘭亞朗

相關文章

魯凱族

【魯凱族語】ta’avalra ’i tatolohae ni|萬山部落勇士祭的由來

文化介紹
小辭典
  1. ta’avalra ’i tatolohae ni
    萬山部落勇士祭的由來

歷史上的今天