[get-weather-slider]

【邵族語新聞】工藝師與設計師跨界合作 將文化符碼注入時裝

大綱

服裝設計師Pahah與傳統織布工藝師Umay,透過線上方式,發布了時尚設計結合傳統工藝製作的服飾系列作品,藉由跨界的合作,鼓勵工藝師勇於嘗試跨界合作。

如何將傳統工藝活在現代,阿美族服裝設計師Pahah與傳統織布工藝師Umay在12月19日發布了時尚設計結合傳統工藝製作的服飾系列作品,將阿美族的傳統織布工藝活在現代人的衣著當中。
miakuza patsai tiasasaz ma`ania wa malhkakrikriw puil a thuini, Amis qbit a kmalawa hulus shinshii numa tunuun maqusum shinshii,
i makthin tusha furaz makthin tanathu tilhaz pishfazaq tu, thuini lhituz tiasasaz a hulus, numa patsai Amis qbit a tiasasaz tunuun maqusum a malhkakrikriw, patsai thuini sa thau a hulus.

服裝設計師 Pahah(許清娟):「我們這次為什麼會合作,其實我是被她(Umay)感動的,因為她其實對傳統織布這一塊一直很堅持,那我也覺得說,我是做時尚設計的,那我覺得應該可以把傳統的織布放到時尚設計裡面,我覺得傳統的東西
應該要在生活上面,或者它甚至是可以被穿著被使用。」

然而這樣跨界的結合,並不容易,工序非常複雜,若再結合到時裝,時間與品質控管上,都是一大挑戰。
numa miazithu a lhituz, mathuaw mabaraz, numa maqarman, ya lhituz thuini a hulus, izai a qali numanuma wa lhungqizi, amaqa antu pidaza.

傳統織布工藝師 Umay(連佩君):「可能她的一件衣服,只有我織的一條布,可能就要2、3個禮拜的時間製作,因為我怕織得不是很好。」

服裝設計師 Pahah(許清娟):「工藝這個東西,它是非常非常耗工的,可能比之前我們設計開發的困難度還要多好幾倍。」

雖然不容易,但2人還是在3個月的時間,完成了15件的作品。另外,這次發表會特別用線上影片的方式呈現,拍攝地點更是取景於花蓮豐濱石梯坪,在山與海的襯托下、模特兒的演繹下,頗具有國際品牌的風範。
mamzai mabaraz, kanuniza thaithuy i turu a furaz, mukaktuniza makthin rima wa hulus, shashu, izai a pariqaz patsai sinsang pashtiruq a kalawan, numa i 花蓮豐濱石梯坪 shmawawa pashtiruq, ianan sa hudun masa wazaqan, numa pariqaz a thau shmaila, amaqa riqaran ianan sa 國際 kalawan.

[[聲音來源:傳統織布工藝師 Umay(連佩君):「跟其他的藝術家合作,就只是呈現我所織出來的布,來展現在其他的空間藝術上,這次有一種新的體驗、新的過程。」

從跨界合作中,創造新的視覺體驗,也將傳統文化延續。雖然Pahah跟Umay是第一次合作,但兩人也表示希望透過這次的跨界結合,可以鼓舞更多的工藝師勇於嘗試,讓自己的手藝可以被看見、被活用。
izai a mashashu a miasuun, ianan sa pinfaqlhu a kalawan, mani inashwan tu kazakazash, mamzai makintata miasuun, thaithuy mzai izai a mashashu a lhituz, shduu lhumfaan sa suma wa shinshii makarishkit mutazam, lhai sa min`ananak a kalawan shduu shaqtun numa patsai.

族語翻譯:Kurali Lhkashnawanan / 責任編輯:德蘭亞朗

關鍵字:

相關文章

魯凱族

【魯凱族語】ta’avalra ’i tatolohae ni|萬山部落勇士祭的由來

文化介紹
小辭典
  1. ta’avalra ’i tatolohae ni
    萬山部落勇士祭的由來

歷史上的今天