[get-weather-slider]

【邵族語新聞】邵族文化發展協會慶23周年 舉辦Lalu的88個夏天影展

大綱

為了慶祝南投邵族文化發展協會成立23周年,邵族文化發展協會,今天(24)起,舉辦「Lalu的88個夏天」系列影展,要讓更多人看見居住在日月潭的邵族,自從1934年興建日月潭水庫至今的88年,所面臨的土地、文化各項衝擊。

1999年921大地震,南投日月潭邵族受創的不只是屋舍倒塌,也面臨文化傳承的各種危機。為了挽救邵族文化,邵族人就在震後成立邵族文化發展協會,希望以集體力量,帶領邵族挺過震災考驗,並讓邵族文化得以延續。

1999kawashiza wa 921 mrinuz, antu uqay a munlhuas a taun, mani paduu uka maqitan munsai a pruq masa kazakazash numanuma wa lalawa. maqa kaidaa wa Thau ininthawan a kazakazash, numa mrinuziza kahiza amaqa kinalawa Thau kazakazash lhungqizi a hahui, dai munsai mashtay a makushwit, kmathu yamin Thau piaqitan a kalawan, numa inashawan a kazakazash.

邵族文化發展協會理事長巴努‧嘎巴暮暮說:「今天的主要的象徵的意義就是,邵族文化發展協會的23周年慶,所以不管經歷多麼多麼困難,這麼多一個挑戰,我們仍然繼續下去。但是基於這樣的一個民族,對整個文化傳統依然沒有忘,讓社會、讓邵族人知道,未來如何去承續邵族的傳統。」

1934年日治時期,日月潭水庫竣工,邵族人被迫離開如今已沉入潭底的舊部落,又輾轉遷移多次,最後落腳到現在的伊達邵部落。但88年來,隨著日月潭被劃為特定區發展觀光後,邵族人未蒙其利卻深受其害,其中莫過於土地流失傷害最為嚴重,也是文化日漸失落的主因,因此藉由慶祝協會成立23周年,辦理「Lalu的88個夏天」系列影展。

tu kahiwan 1934 kawashiza wa Zipuun lhungqizi a qali, kinalawa wa 水庫, yamin Thau amushaiza tiasasaz a kataunan,
numa uqtha apungqtha piza, mingqaraiza ininnai a Ita Thau kataunan, numa minkilhnaqualh qbit a kahiza, shuka tu pruq, numa ininthawan a kazakazash mani, numawan matingqaran sa mapushaz turu kawashiza wa 邵文協kinalawa, numa kmalawa pariqaz izai a Lalu makashpatshpat makthin kashpat mahnar a qali.

邵族文化發展協會總幹事陳姳曄表示:「因為這五部紀錄片,都是記錄了不同時刻不同當下,對邵族來講很重要的議題。包含了土地、祖靈信仰,以及接連而來的兩三個BOT案,其實現在的邵族的土地議題還是持續的,沒有辦法獲得一個解決。」他們希望透過影展,能讓大家更認識邵族。

從日月潭水庫發展電力開始,88年來邵族人生活在土地被掠奪,文化被壓縮排擠,甚至在國民政府來台後,日月潭區因著發展觀光,土地被重劃等等,邵族人至今仍活在被殖民的傷痛中,也因此希望藉由這次影像展,讓更多人看見日月潭邵族,過去88年來面臨的遭遇與犧牲。

aqalawan sa thau a pruq, numa ininthawan a kazakazash shuka, numa min’klhnaqualh qbit, munsai a pruq uqtha kinalawa numanuma, sa`thuini miaqawan makashpar a shnaw, numawan izai a pashtiruq a pariqaz dai, alhay manasha thau mariqaz yamin.

責任編輯:鄭群騰

相關文章

魯凱族

【魯凱族語】ta’avalra ’i tatolohae ni|萬山部落勇士祭的由來

文化介紹
小辭典
  1. ta’avalra ’i tatolohae ni
    萬山部落勇士祭的由來

歷史上的今天